Stáže s Cestou pro mladé

Cena: 0.00Kč
Termín: 
27.11.2017
Místo: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 120, bývalá Reálka – sál Jana Kašpara 15:00 - 17:00

Cestou pro mladé chceme propojovat studenty a fi rmy, podporovat jejich silné stránky, vytvářet mezi nimi kontakty a v neposlední řadě dát oběma stranám šanci – firmám vybrat si nového kolegu
a studentům zažít pár měsíců jinak a pohybovat se tak v oboru, který studují a který je baví.

Podrobnosti na webu organizátora

Kategorie

Lidské zdroje a personalistika