Kvalifikace pracovníka v sociálních službách

Cena: 0.00Kč
Termín: 
25.10.2017
Místo: učebna Z4, Komenského 57/1, Boskovice 680 01

25. říjen v 16:00–19:00

Program akce:
Základní informace o kvalifikačním kurzu pracovníka v sociálních službách seznámení s průběhem již realizovaných kurzů na našem pracovišti.
>>přestávka<<
Ukázka výuky z psychologie a ošetřovatelství.

Cílová skupina: zájemci o práci v sociálních službách
Počet účastníků: 15

Kdo povede akci:
Mgr. Monika Šplíchalová, Mgr. Vlasta Sekaninová, Mgr. Jiří Votoček

Kontakt na pořadatele akce:
Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace

Přihlášky zašlete do 9. 10. 2017 na mail: Sekaninova.Vlasta@vassboskovice.cz, tel.: 511 123 182

Možnost občerstvení: káva, čaj
Odkaz na web: www.vassboskovice.cz

Něco málo o organizaci:
Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice nabízí vzdělání nejen studentům střední a vyšší odborné školy, ale také dospělým, kteří potřebují zvýšit kvalifikaci, rozšiřují své kompetence a chtějí získat nové zkušenosti. Škola v rámci celoživotního vzdělávání pořádala kurzy Rodinná péče o seniory, dále Pracovník v sociálních službách. Garantem a organizátorem kurzů je Mgr. Jiří Votoček. Kurzy vedou zkušení lektoři z oborů ošetřovatelství, sociální práce, psychologie, speciální pedagogiky aj.

Kategorie

Lidské zdroje a personalistika Zdravotnictví, školství, sociální oblast