Lidské zdroje a personalistika

Stáže s Cestou pro mladé

Pardubický kraj

Cestou pro mladé chceme propojovat studenty a fi rmy, podporovat jejich silné stránky, vytvářet mezi nimi kontakty a v neposlední řadě dát oběma stranám šanci – firmám vybrat si nového kolegu
a studentům zažít pár měsíců jinak a pohybovat se tak v oboru, který studují a který je baví.

Vzdělávání praxí

Pardubický kraj

Pro nezaměstnané, absolventy, rodiče na rodičovské dovolené
nebo osoby nad 50 let je to příležitost, jak získat, obnovit nebo
rozšířit si praxi ve svém oboru a zvýšit si tím šanci na získání
odpovídajícího zaměstnání.

Profesní seniorita – ukázka

Pardubický kraj

Skupinová metoda je založena na aktivní výuce a výukových metodách zaměřených na hledání vlastních zdrojů účastníků a na proaktivním koučinku, který je zaměřen na hledání a nalézání vlastních řešení samotnými účastníky. Program školí 2 lektoři.

Stránky

Subscribe to RSS - Lidské zdroje a personalistika