Hliněné sdílení

Cena: 0.00Kč
Termín: 
03.11.2017
Místo: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno

Program akce:
Uvítání účastníků, představení práce vybraných hlínařů, seznámení se s programy vzdělávání dospělých v hlínařském oboru, diskuse.

Pro koho je akce určena:
Široká odborná i laická veřejnost. Zájemci o hliněné stavitelství.

Kontakt na pořadatele akce:
Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D. Email: info@hlina.info

Něco málo o váší organizaci:
Sdružení hliněného stavitelství sdružuje zájemce o nepálenou hlínu a další přírodní materiály, podporuje užití nepálené hlíny v nových stavbách a podporuje ochranu a záchranu existujících hliněných staveb jako součásti našeho kulturního dědictví. Cíle činnosti dosahuje sdružení zejména tím, že : a) podporuje odbornou výchovu i další vzdělávání, organizování vzdělávacích a osvětových akcí, např. kurzů, seminářů apod., b) propaguje, shromažďuje a vyměňuje informace, zpracovává, vydává a prodává směrnice a informační materiály, iniciuje legislativní změny, c) podporuje projekční a výzkumné činnosti, poskytuje poradenství d) podporuje a organizuje kulturní a umělecké aktivity v oblasti nepálené hlíny e) podporuje mezinárodní spolupráci.

Podrobnosti na webu organizátora

Kategorie

Sport, hobby, zdraví a krása