Břeclavský fortel

Cena: 0.00Kč
Termín: 
09.11.2017
Místo: ohkbreclav.cz/novinka/breclavsky-fortel

Akce je určena pro potenciální zaměstnance se zájmem a kvalifikací pro práci v technických oborech.

>>> ohkbreclav.cz/novinka/breclavsky-fortel <<<

Kontakt na pořadatele akce :
Bc. Vendula Dobiášová, ředitelka OHK Břeclav

O nás:
Hlavní poslání OHK Břeclav:

Sjednocovat podnikatele společensky, kulturně.
Vytvořit "důvěryhodnou" OHK s širokou podporou podnikatelské veřejnosti.
Zajistit kvalitu služeb úřadu OHK, zejména pro členskou základnu, včetně kvalitní práce představenstva.
Poskytovat informační a osvětový servis.
Zajistit vysokou kvalitu práce Informačního místa pro podnikatele.
V přiměřené míře prosazovat teritoriální patriotismus – lobovat za zájmy firem uvnitř regionu.
Podílet se na činnosti v oblasti Rozvoje lidských zdrojů, působit na odborné i učňovské školství a nejmladší generaci v regionu.
Propagovat podnikatele a podnikatelskou sféru.
Hájit zájmy svých členů.
Poskytovat odborné poradenství ze všech oblastí podnikání.
Spolupracovat aktivně s krajskými orgány státní správy, samosprávy a dalšími organizacemi v zájmu ekonomického rozvoje regionu a být výkonným a důstojným partnerem státní správy a samosprávy v regionu (CzechInvest, CzechTrade, Regionální rozvojová agentura, atd.).

Podrobnosti na webu organizátora

Kategorie

Lidské zdroje a personalistika Management Marketing a obchod Právo a legislativa Zdravotnictví, školství, sociální oblast