Co je Týden vzdělávání dospělých?

Týden vzdělávání dospělých je celostátní, ale i celosvětová akce na podporu účasti dospělých na jejich vzdělávání v dospělosti. V rámci TVD se konají stovky akcí v desítkách měst ČR, které mají podobu ukázkových kurzů, testování znalostí a dovedností a celé řady dalších aktivit.

Jak probíhají v ČR?

TVD v České republice organizuje již od roku 1995 Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR ve spolupráci se svými krajskými zastoupeními. Konají se vždy v měsících září až listopadu ve většině krajů ČR.

Jak probíhají ve světě?

V současné době probíhají TVD pod záštitou UNESCO ve zhruba padesáti státech po celém světě (Kanada, Jamajka, Jihoafrická republika, Španělsko, Německo, Norsko, Polsko, Srbsko a další).

Nejbližší akce

Název
03.10.2016
Skupinové poradenství
Skupinové aktivity mají motivační a informační charakter. Cílem je seznámit přítomné se situací na trhu práce, aktivitami a službami úřadu práce, které lze využít za účelem řešení situace klientů a jejich individuálních akčních plánů.
Více informací Jihomoravský kraj
03.10.2016
Veletrh odborného vzdělávání 3. 10. – 7. 10. 2016
Propagace DV/VD, TVD a celoživotního vzdělávání; - ukázka vzdělávacích programů a prezentace vzdělávacích zařízení; - informace o KRP RRLZ v JMK; - využití webu www.najdivdelavani.cz.
Více informací Jihomoravský kraj
04.10.2016
Ekotopfilm - Písek
Písek 4. 10. 2016 16:00 Gaia - velká matka 17:00 Baobaby mezi souší a mořem 18:00 Velké losování + Návrat losů do české přírody s Janem Svatošem, režisérem filmu Velké losování 19:15 Jak se zrodil prales
Více informací Jihočeský kraj
05.10.2016
Den otevřených dveří Knihovny Karla Dvořáčka
Komentovaná prohlídka (i) neveřejných prostor naší knihovny. Čas zahájení: 16:30
Více informací Jihomoravský kraj
05.10.2016
Informační seminář pro absolventy se SŠ a VŠ vzděláním evidované na úřadě práce
Informace a poradenství z úřadu práce zaměřené na získání uplatnění na trhu práce a prezentace zaměstnavatelů z okresu Znojmo. Lektoři – Mgr. Perglerová, JUDr. Svobodová, Bc. Dvořáková, Mgr. Vršek + zástupci přítomných zaměstnavatelů.
Více informací Jihomoravský kraj

Stránky